శ్రీవైష్ణవ సరళతమ మార్గనిర్ధేశిక

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమద్వరవరమునయే నమః
శ్రీవానాచల మహామునయే నమః

acharya-sishya-instruction

e-book – https://1drv.ms/b/s!AiNzc-LF3uwygwqaxkt5ThvGmKeN

శ్రీవైష్ణవ సాంప్రదాయం సముద్రమువలె విస్తారమైన పవిత్రమైన అంశాలను కలిగినది. ఈ సాంప్రదాయం శ్రీమన్నారాయణునితో ప్రారంభించబడి తదనంతరం ఆళ్వారాచార్యులచే ప్రచారం గావించబడినది.

ఈ సత్సాంప్రదాయం ఉభయవేందత సిద్ధాంతములపై ఆధారపడి నిర్మింపబడినది. అవి సంస్కృతద్రావిడ వేదాంతములు. పూర్వాచార్యుల జీవనఅనుష్ఠానము మరియు ఆదేశములు ఈ సిద్ధాంతావగాహలలో ప్రధాన పాత్రను పోషించి మనను ఆ మార్గమున నడిపించును.

ఈ వ్యాసములలో ముఖ్యమైన మరియు ప్రాథమిక సూత్రాలను సులభశైలిలో అందించే ప్రయత్నం చేయడం జరిగింది. ముఖ్యముగా సాంప్రదాయ సాహిత్యములో ఉన్న పదాలను సులభ అవగాహన పరచడం జరిగింది. పాఠకుల మార్గనిర్ధేశినిలో కొన్ని అంశాలను ప్రాథమిక వివరణలతో ప్రారంభిద్దాము.

 1. పాఠక మార్గనిర్ధేశిక – https://granthams.koyil.org/2016/06/08/simple-guide-to-srivaishnavam-readers-guide-telugu/
 2. ఉపోద్ఘాతం – https://granthams.koyil.org/2016/06/14/simple-guide-to-srivaishnavam-introduction-telugu/
 3. పంచ సంస్కారములు – https://granthams.koyil.org/2016/06/04/simple-guide-to-srivaishnavam-pancha-samskaram-telugu/
 4. ఆచార్య – శిష్య సంబంధం – https://granthams.koyil.org/2016/07/29/simple-guide-to-srivaishnavam-acharya-sishya-telugu/
 5. గురుపరంపర – https://granthams.koyil.org/2016/11/05/simple-guide-to-srivaishnavam-guru-paramparai-telugu/
 6. దివ్యప్రబంధం మరియు దివ్యదేశములు – https://granthams.koyil.org/2016/12/02/simple-guide-to-srivaishnavam-dhivya-prabandham-dhesam-telugu/
 7. రహస్య త్రయం – https://granthams.koyil.org/2017/02/12/simple-guide-to-srivaishnavam-rahasya-thrayam-telugu/
 8. తత్త్వత్రయం – https://granthams.koyil.org/2017/02/13/simple-guide-to-srivaishnavam-thathva-thrayam-in-short-telugu/
 9. అర్థపంచకం – https://granthams.koyil.org/2017/02/19/simple-guide-to-srivaishnavam-artha-panchakam-telugu/
 10. అపచారముల నిర్మూలన – https://granthams.koyil.org/2017/03/12/simple-guide-to-srivaishnavam-apacharams-telugu/
 11. దినచర్యలో కొన్ని ముఖ్య అంశములు – https://granthams.koyil.org/2017/04/13/simple-guide-to-srivaishnavam-important-points-telugu/
 12. ప్రమాణములు – https://granthams.koyil.org/2017/04/15/simple-guide-to-srivaishnavam-references-telugu/

ఆళ్వార్ తిరువడిగళే శరణం
ఎంపెరుమానార్ తిరువడిగళే శరణం
జీయర్ తిరువడిగళే శరణం
జీయర్ తిరువడిగళే శరణం

అడియేన్ నల్లా శశిధర్ రామానుజదాస

మూలము: https://granthams.koyil.org/simple-guide-to-srivaishnavam-english/

పొందుపరిచిన స్థానము: https://granthams.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – https://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు) – https://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – https://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం – https://pillai.koyil.org