చరమోపాయ నిర్ణయం

శ్రీ:
శ్రీమతే శఠకోపాయ నమః
శ్రీమతే రామానుజాయ నమః
శ్రీమద్వరవరమునయే నమః
శ్రీవానాచల మహామునయే నమః

e-book – https://1drv.ms/b/s!AiNzc-LF3uwygwuFj7KX9C16MDqh

“భగవద్రామానుజుల చరణారవిన్దములను ఆశ్రయించుటయే జీవులకు ముక్తి మార్గము! ” అనే సత్యమును సిద్ధాంతీకరించి ప్రతిష్టించిన “చరమోపాయ నిర్ణయం” అనే గ్రంథము యొక్క ఈ తెలుగు అనువాదము ఒక వినమ్ర ప్రయత్నముగా చేయబడుచున్నది. ఈ గ్రంథమును పరమ భాగవతులైన పెరియ వాచ్చాన్ పిళ్ళై గారి పుత్రులైన నాయనార్ ఆచ్చాన్ పిళ్ళై గారి చేత రచింపబడినది.

భగవద్రామానుజులు

మూల గ్రంథము : https://docs.google.com/open?id=0ByVemcKfGLucS1NQajNnR04yeDg.

అడియేన్ శ్రీనివాస రామానుజ దాసన్

మూలము: https://granthams.koyil.org/charamopaya-nirnayam-english/

హిందీ అనువాదము- https://granthams.koyil.org/2014/10/13/charamopaya-nirnaya/

పొందుపరిచిన స్థానము: https://granthams.koyil.org/

ప్రమేయము (గమ్యము) – https://koyil.org
ప్రమాణము (ప్రమాణ గ్రంథములు)– https://granthams.koyil.org
ప్రమాత (ఆచార్యులు) – https://acharyas.koyil.org
శ్రీవైష్ణవ విద్య / పిల్లల కోసం– https://pillai.koyil.org

0 thoughts on “చరమోపాయ నిర్ణయం”

Leave a Comment